X

Complexo dunar e lagoon da Praia de Razo – Baldaio (Carballo)

Ademais de atoparnos ante un dos areais más extensos de toda Galicia, e coñecido entre a comunidade surfeira pola calidade das súas ondas, Razo-Baldaio é unha auténtica xoia xeolóxica en forma de Praia fósil. Durante o Cuaternario esta praia atopábase a unha altura superior á actual, polo maior nivel do mar que caracteriza este período. É así como podemos apreciar na zona dos pequenos cantís os distintos estratos formados ao longo de miles de anos. Ademais, aquí mesmo nace a Depresión Meridiana, a cal avanza ata Tui, fracturando Galicia de norte a sur.