X

Depósito de Arnela de Lourido (Muxía)

A praia de Arnela atópase protexida entre os cantís do mesmo nome, illada e bordeada dun complexo dunar.

Estamos ante un antigo depósito edafosedimentario que tapiza a vagada de Arnela de Lourido, caendo directamente sobre o océano. Actualmente presenta un gran dinamismo erosivo, sendo este depósito e o seu contexto xeomorfolóxico un bo exemplo de formas litorais antigas na la costa de Galicia.