X

Política de Privacidad

O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen a través do portal web de CMAT (Asociación de Turismo Costa da Morte) realízase de acordo ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais normativa aplicable. As persoas intersadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos términos establecidos na lexislación aplicable, mediante escrito dirixido ao CMAT.