X

Campo e Capela de Nosa Señora do Carme de Briño

Campo e Capela de Nosa Señora do Carme de Briño

Atópase no lugar de Briño na parroquia de Borneiro.
Construída entre os séculos XVI e XVIII, de estilo barroco, coñecida tamén como o Santuario das Virtudes. Consta dunha soa nave lonxitudinal, cunha sancristía e unha torre-campanario de planta cuadrangular. A fachada principal presenta hornacinas con figuras dos apóstolos e A nosa Señora das Virtudes.
Está situada nun robledal con carballos e castiñeiros centenarios, un cruceiro do século XVII e unha fonte milagrosa.