X

Casa consistorial de Zas

Construída nos anos 40, coa ampla praza do Campo do Carmen, é un edificio de planta articulada en tres volumes, dúas alturas, con muros portantes de cantería á vista.

Seguramente inspirada na estrutura das torres do Allo.

+información