X

Castelo de Vimianzo

A fortaleza conta cunha planta poligonal, con catro torres, un patio de armas e outras dependencias. Está rodeada dun profundo foso, conservándose as almenas en punta de diamante na Torre da Homenaxe e no paseo dun dos muros. Aténdose ás características das súas paredes calcúlase que esta edificación ten a súa orixe nos últimos anos do século XII ou principios do XIII. A súa historia está vinculada á familia dos Moscoso de Altamira.

Esta fortaleza acolle cada verán, e durante os fins de semana de todo o ano, un exposición de artesanía en vivo.

+información