X

Igrexa Santiago de Mens

Igrexa Santiago de Mens

A igrexa de Santiago de Mens é unha igrexa románica construída no século XII en Mens, parroquia do municipio de Malpica de Bergantiños, situado na comarca de Bergantiños na provincia da Coruña.

A súa construción data do século XII e foi realizada en tres etapas. Da primeira etapa prerrománica aínda se conservan as tres naves que están divididas por alicerces que sustentan arcos formeros de medio punto. As ábsidas foron levantados nunha segunda fase románica e a fachada principal foi remodelada na terceira fase.

Trátase dun edificio de planta basilical formado por tres naves divididas en catro tramos na súa forma orixinal, hoxe reducidos a tres por unha reforma do século XIX. As naves terminan en tres ábsidas semicirculares (laterais) e pentagonal (central). No exterior presentan semicolumnas encostadas en catro ángulos do polígono. As ábsidas están cubertos por bóvedas de canón semicirculares rematadas en cuarto de esfera. Os arcos formeros apóianse sobre pilastras de sección rectangular, que sustentan unha cuberta a dúas augas. Os capiteis e canecillos están decorados con bólas, figuras vexetais, animais e humanas.

A fachada é de estilo barroco, con corpo central destacado sobre os laterais, con porta adintelada, rematado en campanario de proporcións esveltas, terminado nunha lanterna gallonada, sostida por pilastras jónicas. Os laterais están rematados en pináculos.

Arquivado en:

Arquitectura relixiosa