X

Mirador de Aves José Luís Rabuñal

Mirador de Aves José Luís Rabuñal

En outubro de 2006, durante a celebración do Iº Congreso de Ornitoloxía dá Costa da Morte, inaugurouse o primeiro observatorio de aves deste litoral da provincia da Coruña. Desta maneira, desde o concello de Cabana de Bergantiños, quíxose quixo recoñecer os máis de trinta anos que José Luís Rabuñal Patiño, un dos máis importantes ornitólogos do estado español, dedicou á observación e estudo de aves na enseada de Insua, poñéndolle o seu nome.

O Miradoiro de Aves José Luís Rabuñal Patiño, unha caseta de madeira perfectamente integrada na paisaxe, está situada na praia de Urixeira. No seu interior, colocáronse uns paneis divulgativos que informan das rutas migratorias das aves que chegan ao estuario, dos espazos que ocupa a avifauna no mesmo, das rarezas que se puideron observar nalgunha ocasión, de como recoñecer aves ou dos útiles para observalas.

+Información