X

Museo de Golmar - Muiños da Auga

Na Casa Reitoral de Golmar atópase o Centro de Interpretación dúas Muíños de Auga dá Costa da Morte.

No seu interior haxamos pezas de muíños, fotografías, mapas e documentación variada que nos permiten coñecer os diferentes tipos de muíños que existen en Galicia e o seu funcionamento.
A exterior conta con zona axardinada e parque infantil.