X

Museo do Mar de Laxe

Museo do Mar de Laxe

O Museo do Mar de Laxe foi concibido e financiado dentro do extinto Plan de Dinamización Turística da Costa da Morte. O seu obxectivo principal era, nun principio, dobre: por unha banda, conservar e restaurar un inmoble en estado ruinoso dentro do casco histórico de Laxe e, por outro, dotar á vila dun centro histórico - cultural relacionado co mar que contribuíse a potenciar o sector turístico. Non estaba contemplada inicialmente ningunha outra función para o Museo. 

O Museo do Mar de Laxe está situado no inmoble que albergou a antiga casa cuartel da Garda Civil da localidade, que foi rehabilitada para albergar o museo. Forma parte do casco histórico da Vila de Laxe, e está situada á beira da “Casa do Arco”, e na que aínda son visibles elementos dunha casa tradicional, como a Lareira, o lavadoiro de pedra, e a letriña, entre outros elementos. 

Non se sabe con certeza cal foi a data exacta na que se levantou o actual inmoble pero debe remontarse a inicios ou mediados do século XIX posto que, ata os anos 70 do século XX, o inmoble albergou de forma continuada desde o século XIX o Cuartel da Garda Civil de Laxe. 

Segundo datos recolleitos da sé electrónica do catastro, o inmoble ten unha superficie construída de 424 m2, repartida en catro plantas [planta baixa, planta 1ª e planta 2ª, e a planta baixo cuberta].

+ Información