X

Penedos de Pasarela e Traba

Esta extraordinaria formación xeolóxica, que se localiza entre os concellos de Laxe e Vimianzo, constitúena unhas caprichosas formacións rochosas, que segundo o profesor Vidal Romaní están integradas por rocas plutónicas similares ás do Pindo, formadas no período hercínico, fai 301,2 millóns de anos, a uns 24 quilómetros de profundidade.

Co mar como paisaxe de fondo, os Penedos de Pasarela e Traba constitúen un impresionante balcón ao Atlántico.

+información