X

Petroglifo Laxa Escrita

Na chamada Costa de Carnota localízanse os gravados da Laxa Escrita, que se reparten en varios grupos. Os máis interesantes están sobre unha gran pedra a nivel de chan, situada no marxe norte da pista na cal se poden observar multitude de motivos, entre os que podemos citar varios cruciformes, combinacións circulares, así como uns gravados que parecen representar unhas embarcacións.

+información