X

Praia de Langosteira

Praia de Langosteira

Precioso areal de dous quilómetros de longo onde se funde a praia co monte. Esta praia conta cos servizos precisos para atender ao alto número de visitantes que recibe na época estival.

Praia con bandeira azul, nela celébrase todos os anos polo mes de xullo a festa de praia, na que participa todo o pobo e gran cantidade de turistas.