X

Praia de Mar de Fóra

Praia de Mar de Fóra

Solitaria e recollida, pero mirando ao mar aberto, sendo conxuntamente coa praia de Ou Rostro e Arnela, perigosas para o baño polas súas correntes mariñas.

Illada de núcleos urbanos cunha lonxitude que alcanza os 500 metros, ten forte ondada e vento. Está protexida dentro do programa de Rede Natura 2000.