X

Ruta ornitolóxica de Costa da Morte

Ruta ornitolóxica de Costa da Morte

Espazo mariño que ocupa gran parte da plataforma continental fronte á Costa da Morte, no noroeste de Galicia. O interese do espazo radica na súa importancia como embude migratorio debido á súa privilexiada situación xeográfica e aos fortes ventos predominantes de compoñente N e NW. Estímase que máis dun millón de aves mariñas pasan por esta zona durante o verán-outono (migración postnupcial). A maior parte das aves en migración proveñen do norte de Europa e Siberia occidental, pero tamén hai especies mediterráneas (pardela balear, Puffinus mauretanicus), neárticas (gaivota de Sabine, Larus sabini) e do hemisferio Sur (pardela sombría, Puffinus griseus).

A elevada produtividade da zona convértea tamén nunha importante área de alimentación, tanto para as especies en migración como para as locais (reprodutoras e invernantes). Entre as reprodutoras locais destacan a gaivota tridáctila (Rissa tridactyla) e o arao común ibérico (Uria aalge ibericus), que concentran as súas únicas colonias españolas nas costas enfrontadas ao espazo protexido. A zona conta tamén con colonias de paíño europeo (Hydrobates pelagicus) e corvo mariño moñudo (Phalacrocorax aristotelis aristotelis). Existe, así mesmo, unha pequena colonia de pardela cincenta (Calonectris diomedea borealis) situada nas illas Sisargas, moi afectada pola depredación por gatos.


Arquivado en:

Ornitoloxía