X

Ábrese o prazo para solicitar a adhesión de empresas e servizos turísticos ao SICTED de Costa da Morte

Ábrese o prazo para solicitar a adhesión de empresas e servizos turísticos ao SICTED de Costa da Morte

O Sistema de Calidade Turística en Destino, máis coñecido popularmente como SICTED, é un proxecto da Secretaría de Estado de Turismo (SETUR), que conta cunha metodoloxía propia que contribúe a implantar un sistema de xestión da calidade nos destinos turísticos, tendo en conta aos diferentes axentes turísticos locais, tanto públicos como privados. Os destinos adheridos, e as empresas e entidades que cumpren os requisitos, obteñen o distintivo “Compromiso de Calidade Turística”, que acredita aos participantes e recoñece o seu esforzo e compromiso coa calidade e a mellora continua. 

Esta metodoloxía baséase nunha visión global de destino, que é, precisamente, un dos obxectivos da CMAT como ente xestor do turismo en Costa da Morte. Búscase que a experiencia do visitante en Costa da Morte sexa de calidade, tendo en conta o uso, desfrute e/ou consumo que realiza das infraestruturas e servizos turísticos durante a súa viaxe. 

Implantar o SICTED en Costa da Morte era unha das actividades promovidas dentro do Plan de Acción da CMAT, e foi este ano, en 2023, cando se deron as condicións óptimas para desenvolver o proxecto, que está cofinanciado pola Deputación dá Coruña, a través das axudas aos entes de xestión turística da provincia. 

Esta metodoloxía conta con varios ciclos de implantación, cuxa duración adoita ser dun ano por ciclo. Cada ciclo require o cumprimento de determinados requisitos, que están relacionados especialmente coa asistencia a varios módulos formativos sobre a metodoloxía, atención ao cliente, manuais de boas prácticas, plataforma tecnolóxica do SICTED, lexislación aplicada ao turismo etc. Inclúe tamén o asesoramento individualizado en materia de calidade, o deseño e implantación de plans de mellora, e talleres colectivos para resolver posibles dúbidas e tratar temas de interese para cada destino. 

A CMAT, grazas ao apoio da Deputación dá Coruña e Turismo de Galicia, xa está adherido ao SICTED como Ente Xestor, e xa conta cun equipo profesional e certificado pola Secretaría de Estado de Turismo, para apoiar ao territorio e ás empresas e concellos na implantación do sistema. O obxectivo é desenvolver o proxecto entre o 20 de xuño e o 30 de novembro de 2023, para poder presentar a proposta de adhesión no Comité do SICTED que se celebrará previsiblemente no mes de decembro. Realizarase unha pausa entre o 1 de xullo e o 15 de setembro, por tratarse de tempada alta e ser a época de máis traballo no sector turístico local. Se o proxecto desenvólvese con éxito, espérase poder continuar co Ciclo 2 en 2024, así como dar acceso a máis empresas que comecen o ano que vén desde o Ciclo 1. 

Quen pode adherirse no ciclo 1 do SICTED Costa da Morte: 

Este Ciclo 1, poderanse adherir ao proxecto un total de 40 empresas/entidades turísticas de Costa da Morte, dadas de alta como: casas de turismo rural, hoteis, apartamentos turísticos, albergues turísticos, empresas de turismo activo/lecer náutico, oficinas de información turística e museos.

Como solicitar a adhesión ao proxecto e proceso de valoración de solicitudes: 

As empresas ou entidades con interese en adherirse poderán solicitar praza a través do formulario da plataforma do SICTED, entre o 13 e o 20 de xuño de 2023. O día 21, desde a CMAT, comunicarase por correo electrónico a asignación de prazas. No caso de que haxa máis solicitudes que prazas, aplicaranse os seguintes criterios: 

  • Equilibrio territorial: buscarase que haxa unha repartición equitativa de empresas/servizos e que haxa polo menos 2 empresas/servizos por concello. 
  • Socios da CMAT: no caso de que haxa varias empresas/servizos que solicitan a adhesión nun concello, terán preferencia aqueles que sexan socios de APTCM. 
  • Distintivos de calidade previos ao SICTED: tras aplicar os dous primeiros criterios, daráselles preferencia a aqueles que xa conten cun distintivo de calidade como a Q de calidade, S de Sustentabilidade, ISO 9001, etc. 

Podes solicitar a túa praza na seguinte ligazón, indicando Costa da Morte como Destino: https://www.calidadendestino.es/Contenidos/AdhesionSistema.aspx

 

Comunicación de prazas: 

A partir do 20 de xuño, comunicarase ás empresas/entidades solicitantes a asignación de prazas, a través da plataforma SICTED e, de maneira complementaria, a través dun correo electrónico. 

 

Presentación do proxecto: 

O mércores 14, celebrarase unha reunión en liña de 11:30 a 12:30h para todas as persoas interesadas, na que participarán Pepe Formoso, como Secretario da CMAT e Presidente de APTCM, Marta Rodríguez, como parte do equipo de Secretaría Técnica da CMAT e como Xestora certificada do SICTED en Costa da Morte, e Emilio Cuíñas, CEO da empresa Autoxiro, quen dirixirá ao equipo que apoiará á CMAT na implantación do proxecto e realizará as formacións, talleres e visitas individualizadas. Na reunión explicaranse os obxectivos do proxecto e resolveranse todas as dúbidas e consultas necesarias. A reunión será a través da plataforma ZOOM na seguinte ligazón: https://us06web.zoom.us/j/85810635817?pwd=cWdVbkZpOHI2eVJudDFVR0R3bDNydz09 

Arquivado en:

Novas